Vyššia ochrana životov, zdravia a majetku (15.01.2018)