Metalická kabeláž

Medzinárodné štandardy síce zadefinovali päť kabelážnych kategórií Cat.5E, Cat.6, Cat.6A , Cat.7, Cat. 7A , ale v skutočnosti existujú len dve výkonnostné úrovne reprezentované  dvoma limitnými prenosovými rýchlosťami 1 Gigabit/s a 10 Gigabit/s. 
Pre siete s prenosovou rýchlosťou do 1 Gigabit/s je optimálna kabeláž Cat.5E a pre siete s prenosovou rýchlosťou do 10 Gigabit/s je optimálna kabeláž Cat.6A.

PODMIENKY POUŽITIA KÁBLOV V STAVBÁCH VO VZŤAHU K POŽIADAVKÁM REAKCIE NA OHEŇ
*  technicky nedosiahnuteľná pre dátové káble 
** pre dátové káble neprípustná v zmysle STN_EN_50174-1/A2:_2015


* len pre triedy B1ca , B2ca , Cca , Dca

VZŤAH MEDZI PRENOSOVÝMI VLASTNOSŤAMI A VÝKONOSTNÝMI KATEGÓRIAMI KÁBLOV
Medzinárodné štandardy síce zadefinovali päť kabelážnych kategórií Cat.5E, Cat.6, Cat.6A , Cat.7, Cat.7A , ale v skutočnosti existujú len dve výkonnostné úrovne reprezentované dvoma limitnými prenosovými rýchlosťami 1 Gigabit/s a 10 Gigabit/s. Pre siete s prenosovou rýchlosťou do 1 Gigabit/s je optimálna kabeláž Cat.5E a pre siete s prenosovou rýchlosťou do 10 Gigabit/s je optimálna kabeláž Cat.6A.
Prenosová rýchlosť 1 Gigabit/s zodpovedá najrýchlejšiemu protokolu 1000BASE-T a na jeho prenos je potrebná šírka pásma 100 MHz. Prenosová rýchlosť 10 Gigabit/s zodpovedá najrýchlejšiemu protokolu 10GBASE-T, na ktorého prenos je potrebná šírka pásma 500 MHz. Vzťah medzi výkonnosťou štruktúrovanej kabeláže a štandardizovanými kategóriami ilustruje nasledovná schéma:


 
Z obrázku je zrejmé, že rovnakú výkonnosť kabeláže možno dosiahnuť viacerými kabelážnymi kategóriami. Potrebné šírky prenosového pásma 100 resp. 500 MHz už zahrňujú v sebe bezpečnostnú rezervu 20 %. Preto šírka pásma nad tento rámec  je nevyužiteľná  a ani neprispieva k ďalšiemu zvyšovaniu spoľahlivosti prenosu. Inštalovanie interoperabilných káblov Cat.7 a Cat.7A má opodstatnenie najmä v ich zvýšenej odolnosti voči elektromagnetickému rušeniu

 

Nové vysokorýchlostné prenosové protokoly zatiaľ s veľkými otáznikmi


V roku 2016 boli štandardizované dva nové protokoly 2,5GBASE-T a 5GBASE-T, ktoré by mali umožniť zvýšenie prenosovej rýchlosti na štrukturovaných kabelážach Cat.5E a Cat.6 na 2,5 resp. 5 Gigabit/s. Testy na nainštalovaných kabelážach však ukázali, že ide skôr o zbožné želanie, ako o reálnu perspektívu. Vďaka presluchom medzi jednotlivými káblami vo zväzkoch (Alien Crosstalk) na väčšine kabeláží tieto protokoly nefungovali. Preto jedinou cestou pre dosiahnutie vyššej prenosovej rýchlosti ako 1 Gigabit/s naďalej ostáva inštalovanie štuktrúrovaných kabeláží Cat.6A.
 


Šandardizačná komisia IEEE 802.3 už niekoľko rokov pracuje na protokoloch s prenosovou rýchlosťou 25 a 40 Gigabit/s. Pre ne sa pripravuje zavedenie nových výkonnostných kategórií Cat.8.1 a Cat.8.2. Maximálna dĺžka prenosového kanálu bude len 30m. Preto Cat.8.1 a Cat.8.2 sú v horizontálnych štruktúrovaných kabelážach prakticky nepoužteľné. Aj v dátových centrách, pre ktoré sú tieto vysokorýchlostné protokoly vyvíjané, budú len tažko konkurovať vláknovej optike. Táto generuje menej tepla a náklady na chladenie sú v dátových centrách jednou z najvyšších prevádzkových položiek...
   zobraziť viac
Názov produktu
Patch kábel STP, Category 8, LSFROH, šedý
ks
Patch kábel UTP, Category 6
ks
Patch kábel STP, Category 6, LSOH
ks
Patch kábel UTP, Category 5E
ks
Patch kábel FTP, Category 5E, LSOH
ks
Patch kábel S-FTP, Category 5E
ks
Patch kábel STP, Category 6A, LSOH, šedý
ks
Patch kábel STP, Category 6A, LSOH, červený
ks
Patch kábel STP, Category 6A, LSOH, modrý
ks
Patch kábel STP, Category 6A, LSOH, zelený
ks
Patch kábel STP, Category 6A, LSOH, žltý
ks
Patch kábel STP, Category 6A, LSOH, čierny
ks
Patch kábel Category 6A, S/FTP, PUR, šedý
ks
HD Patch kábel STP, Category 6A, LSOH, šedý
ks