Metalická kabeláž

Medzinárodné štandardy síce zadefinovali päť kabelážnych kategórií Cat.5E, Cat.6, Cat.6A , Cat.7, Cat. 7A , ale v skutočnosti existujú len dve výkonnostné úrovne reprezentované  dvoma limitnými prenosovými rýchlosťami 1 Gigabit/s a 10 Gigabit/s. 
Pre siete s prenosovou rýchlosťou do 1 Gigabit/s je optimálna kabeláž Cat.5E a pre siete s prenosovou rýchlosťou do 10 Gigabit/s je optimálna kabeláž Cat.6A.

PODMIENKY POUŽITIA KÁBLOV V STAVBÁCH VO VZŤAHU K POŽIADAVKÁM REAKCIE NA OHEŇ
*  technicky nedosiahnuteľná pre dátové káble 
** pre dátové káble neprípustná v zmysle STN_EN_50174-1/A2:_2015


* len pre triedy B1ca , B2ca , Cca , Dca

VZŤAH MEDZI PRENOSOVÝMI VLASTNOSŤAMI A VÝKONOSTNÝMI KATEGÓRIAMI KÁBLOV
Medzinárodné štandardy síce zadefinovali päť kabelážnych kategórií Cat.5E, Cat.6, Cat.6A , Cat.7, Cat.7A , ale v skutočnosti existujú len dve výkonnostné úrovne reprezentované dvoma limitnými prenosovými rýchlosťami 1 Gigabit/s a 10 Gigabit/s. Pre siete s prenosovou rýchlosťou do 1 Gigabit/s je optimálna kabeláž Cat.5E a pre siete s prenosovou rýchlosťou do 10 Gigabit/s je optimálna kabeláž Cat.6A.
Prenosová rýchlosť 1 Gigabit/s zodpovedá najrýchlejšiemu protokolu 1000BASE-T a na jeho prenos je potrebná šírka pásma 100 MHz. Prenosová rýchlosť 10 Gigabit/s zodpovedá najrýchlejšiemu protokolu 10GBASE-T, na ktorého prenos je potrebná šírka pásma 500 MHz. Vzťah medzi výkonnosťou štruktúrovanej kabeláže a štandardizovanými kategóriami ilustruje nasledovná schéma:


 
Z obrázku je zrejmé, že rovnakú výkonnosť kabeláže možno dosiahnuť viacerými kabelážnymi kategóriami. Potrebné šírky prenosového pásma 100 resp. 500 MHz už zahrňujú v sebe bezpečnostnú rezervu 20 %. Preto šírka pásma nad tento rámec  je nevyužiteľná  a ani neprispieva k ďalšiemu zvyšovaniu spoľahlivosti prenosu. Inštalovanie interoperabilných káblov Cat.7 a Cat.7A má opodstatnenie najmä v ich zvýšenej odolnosti voči elektromagnetickému rušeniu

 

Nové vysokorýchlostné prenosové protokoly zatiaľ s veľkými otáznikmi


V roku 2016 boli štandardizované dva nové protokoly 2,5GBASE-T a 5GBASE-T, ktoré by mali umožniť zvýšenie prenosovej rýchlosti na štrukturovaných kabelážach Cat.5E a Cat.6 na 2,5 resp. 5 Gigabit/s. Testy na nainštalovaných kabelážach však ukázali, že ide skôr o zbožné želanie, ako o reálnu perspektívu. Vďaka presluchom medzi jednotlivými káblami vo zväzkoch (Alien Crosstalk) na väčšine kabeláží tieto protokoly nefungovali. Preto jedinou cestou pre dosiahnutie vyššej prenosovej rýchlosti ako 1 Gigabit/s naďalej ostáva inštalovanie štuktrúrovaných kabeláží Cat.6A.
 


Šandardizačná komisia IEEE 802.3 už niekoľko rokov pracuje na protokoloch s prenosovou rýchlosťou 25 a 40 Gigabit/s. Pre ne sa pripravuje zavedenie nových výkonnostných kategórií Cat.8.1 a Cat.8.2. Maximálna dĺžka prenosového kanálu bude len 30m. Preto Cat.8.1 a Cat.8.2 sú v horizontálnych štruktúrovaných kabelážach prakticky nepoužteľné. Aj v dátových centrách, pre ktoré sú tieto vysokorýchlostné protokoly vyvíjané, budú len tažko konkurovať vláknovej optike. Táto generuje menej tepla a náklady na chladenie sú v dátových centrách jednou z najvyšších prevádzkových položiek...
   zobraziť viac
Názov produktu
Fluke 1 GHz DSX-5000 CableAnalyzer
ks
Keystone Jack HD, Category 8, RJ45/s
Keystone Jack HD, Category 8, RJ45/s
KEJ-C8-S-HD (upresní sa)
ks
Patch panel, Category 3, 50xRJ45/u
ks
Patch kábel STP, Category 8, LSFROH, šedý
ks
Patch panel, Category 3, 25xRJ45/u
ks
Keystone Jack, Category 6A, RJ45/s
ks
Keystone Jack, Category 5E, RJ45/u
ks
Keystone Jack, Category 6, RJ45/u
ks
Keystone Jack, Category 6, RJ45/s
ks
Keystone Jack, Category 5E, RJ45/u
ks
Zásuvka Modulo50, Category 6A, 2xRJ45/s, podpovrchová, osadená
ks
Zásuvka Modulo50, Category 6, 2xRJ45/s, podpovrchová, osadená
ks
Zásuvka Modulo50, Category 6, 2xRJ45/u, podpovrchová, osadená
ks
Zásuvka Modulo50, Category 6A, 2xRJ45/s, povrchová, osadená
ks
Zásuvka Modulo50, Category 5E, 2xRJ45/u, podpovrchová, osadená
ks
Zásuvka Modulo50, Category 6, 2xRJ45/u, povrchová, osadená
ks
Zásuvka Modulo50, Category 6, 2xRJ45/s, povrchová, osadená
ks