Keline® prináša efektívne a inovatívne riešenia prispôsobené špecifickým potrebám svojich užívateľov.

Štruktúrovaný kabelážny systém Keline je výsledkom práce odborníkov z oblasti výskumu, skúšobníctva a výroby komponentov pre vysokorýchlostný prenos digitálneho signálu. Keline nepredstavuje iba produkt, ale aj technickú expertízu vo forme vývoja, kontroly kvality, odborných školení a komplexnej technickej podpory. Vďaka tomu môže prinášať efektívne a inovatívne riešenia prispôsobené špecifickým potrebám svojich užívateľov.

Systém Keline je vyvíjaný, vyrábaný a testovaný v súlade s medzinárodnými, európskymi a americkými normami pre štruktúrované kabeláže. Vďaka úzkej spolupráci s nezávislými laboratóriami a dôslednému monitorovaniu práce štandardizačných komisií reaguje Keline na všetky zmeny v medzinárodnej normalizácii v predstihu.

Systém Keline je distribuovaný v 38 štátoch Európy, Ameriky a Ázie, kde registruje 1 144 inštalácii s 502 554 portami, na ktoré je poskytovaná 25 ročná systémová záruka.

image1

Technologické prvenstvá značky Keline

 • 2005 Uvedenie prvého kabelážneho systému        Cat. 6A/Class EA postavenom na kábli konštrukcie U/FTP. Jedná sa o cenovo najefektívnejšie riešenie pre dosiahnutie prenosovej rýchlosti 10 Gigabit/s. Týmto riešením značka Keline významne prispela k rozšíreniu pokrokovej kabeláže
  Cat. 6A/Class EA na európskom trhu.

 • 2010 Uvedenie prvého kompletného portfólia        Cat. 6A interoperabilných komponentov certifikovaných podľa ISO/IEC 11801. Vďaka tomu, že interoperabilné komponenty splňujú vyššie nároky na prenosové vlastnosti v porovnaní so štandardným systémovým riešením
  Cat. 6A/Class EA , umožňujú v rámci jednej kabeláže používať produkty rôznych výrobcov a značiek, a tým zabezpečujú väčšiu flexibilitu dátovej infraštruktúry.

 • 2016 Vývoj a uvedenie prvého dátového kábla        Cat. 6A U/FTP s triedou reakcie na oheň        B2ca -s1, d1, a1. Trieda reakcie na oheň B2ca -s1, d1, a1. predstavuje vrchol protipožiarnej bezpečnosti, ktorý je technicky možné dosiahnuť u metalických dátových káblov. Značka Keline tak priniesla inovatívne a cenovo dostupné riešenie aj pre budovy s najprísnejšími požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť stavieb.

Kontrola kvality v celom procese výroby

Výroba produktov Keline je pod dohľadom nezávislých medzinárodných skúšobní FORCE Technology, 3P a GHMT.

Okrem kontroly kvality zabezpečovanej cez systém EN/ISO 9001:2008 je kvalita kľúčových komponentov systému pod stálym dohľadom nezávislých medzinárodných skúšobní FORCE Technology, 3P a GHMT, ktoré vykonávajú pravidelnú inšpekciu výroby, testovanie sériovo vyrábaných produktov a kontrolu zhody ich parametrov s platnými medzinárodnými normami.

Na kabeláže realizované certifikovanými Keline partnermi je poskytovaná systémová záruka 25 rokov - v súčasnosti je registrovaných viac ako 1 144 inštalácii s 502 554 portami.

image2

Certifikovaní Keline partneri

Keline partner program zabezpečuje rýchlu dostupnosť produktov, ich odborné nainštalovanie, ako aj dlhoročnú systémovú záruku.

image3

Dostupnosť produktov a kvalita inštalačných prác je zabezpečená programom školených a certifikovaných Keline partnerov na nasledovných úrovniach:

 • Certifikovaný Keline distribútor
 • Certifikovaný Keline projektant
 • Certifikovaný Keline inštalatér

Keline svojim certifikovaným partnerom, okrem možnosti využívania všetkých prostriedkov podpory, poskytuje aj ochranu ich biznisu a v prípade generálneho distribútora exkluzivitu pre danú krajinu.

Prečo Keline

Kvalita produktov Keline je overená rokmi používania v dátových centrách, v business centrách, v priemyselných závodoch, v sídlach štátnych inštitúcií, ako aj v objektoch kritickej infraštruktúry.

 • mech

  Inovácia

  Keline prináša efektívne a inovatívne riešenia prispôsobené špecifickým potrebám svojich užívateľov. Viacero produktov vyvinul a certifikoval ako prvý na svete a zaslúžil sa tak o rozšírenie cenovo dostupných a pokrokových riešení.

 • badge

  Kontrola kvality

  Nezávislé akreditované skúšobne FORCE Technology, 3P a GHMT vykonávajú pravidelný audit výrobných zariadení, kontrolu kvality a zhody s medzinárodnými normami kľúčových komponentov systému Keline.

 • world-1

  Certifikovaní partneri

  Keline partner program zabezpečuje koncovému užívateľovi rýchlu dostupnosť produktov, ich odborné nainštalovanie, ako aj dlhoročnú systémovú záruku.

 • 25

  25 ročná systémová záruka

  Na všetky štruktúrované kabeláže realizované certifikovaným Keline partnerom, po audite skúšobných protokolov, výrobca poskytuje záruku v trvaní 25 rokov.

image4