Optická kabeláž

1. Historické delenie optických vlákien a ich súčasná kategorizácia v zmysle medzinárodných noriem.

Najnovšie vysokorýchlostné protokoly pre optické kabeláže si vynútili vývoj nových typov optických vlákien a im zodpovedajúcu novú kategorizáciu. Pôvodné rozdelenie vlákien vychádzalo z priemerov optického jadra: 50/125 µm, 62,5/125 µm alebo 9/125 µm. Dnes dodávané vlákna majú rôzne prenosové vlastnosti napriek rovnakej geometrii jadier. Medzinárodný štandard preto zaviedol novú kategorizáciu na základe ich výkonnostnej úrovne.
Vzťah medzi pôvodným delením vlákien a novými kategóriami zadefinovanými medzinárodným štandardom ilustruje nasledovná schéma:
KRUGEL EXIM optika
2. Výber výkonnostnej kategórie optickej kabeláže​

Výkonnostná úroveň optických sietí je určovaná maximálnou prenosovou rýchlosťou. Protokoly zabezpečujúce tieto rýchlosti sú podporované pri jednotlivých kategóriách do rôznych vzdialeností. 
Pri výbere optickej kabeláže je potrebné zohľadniť požadovanú prenosovú rýchlosť a maximálnu vzdialenosť, ktorú je treba preklenúť (najdlhší segment).
Voľbu vhodného optického vlákna uľahčuje schéma zostavená pre štandardizované prenosové protokoly používané v optických štruktúrovaných kabelážach (okrem proprietárnych riešení):
 
KRUGEL EXIM optika
3. Farebné značenie komponentov pre identifikáciu výkonnostnej kategórie kabeláže.

Uvedené farebné značenie vychádza z novej medzinárodnej normy ISO/IEC 11801: 2017, alebo je podmienené dlhodobo zaužitou praxou na základe “Best Practices”:
KRUGEL EXIM optika
zobraziť viac
Názov produktu
ST-ST adaptér, OM1
ks
SC-SC adaptér, OM1
ks
SC-SC Duplex adaptér, OM1
ks
LC-LC Duplex adaptér, OM1
ks
LC-LC Quad adaptér, OM1
ks
ST-ST adaptér, OM2
ks
SC-SC adaptér, OM2
ks
SC-SC Duplex adaptér, OM2
ks
LC-LC Duplex adaptér, OM2
ks
LC-LC Quad adaptér, OM2
ks
SC-SC adaptér, OM3
SC-SC adaptér, OM3
KE-SC-MM-AQ
ks
SC-SC Duplex adaptér, OM3
ks
LC-LC Duplex adaptér, OM3
ks
LC-LC Quad adaptér, OM3
ks
SC-SC adaptér, OM4
SC-SC adaptér, OM4
KE-SC-MM-EV
ks
SC-SC Duplex adaptér, OM4
ks
LC-LC Duplex adaptér, OM4
ks
LC-LC Quad adaptér, OM4
ks
SC-SC adaptér, OM5
SC-SC adaptér, OM5
KE-SC-MM-LG
ks
SC-SC Duplex adaptér, OM5
ks
LC-LC Duplex adaptér, OM5
ks
LC-LC Quad adaptér, OM5
ks
ST-ST adaptér, OS2
ks
SC-SC adaptér, OS2
ks
SC-SC Duplex adaptér, OS2
ks
SC/APC-SC/APC adaptér, OS2
ks
SC/APC-SC/APC Duplex adaptér, OS2
ks
LC-LC Duplex adaptér, OS2
ks
LC-LC Quad adaptér, OS2
ks
LC/APC-LC/APC Duplex adaptér, OS2
ks
LSH/APC-LSH/APC adaptér, OS2
ks
FC-FC adaptér, OS2
ks