•    
 • Vhodný najmä pre použitie v dátových centrách a backbone inštaláciách
 • Rozšírenie portfólia optickej kabeláže o kategóriu OM5 v zmysle novej normy                  ISO/IEC 11801:2017
 • Dodateľné zo skladu alebo do niekoľkých dní
 • Cat.8.1, Cat.8.2, OM5, 2,5GBASE-T, 5GBASE-T, ... a viac                                                     
 •                                                                                       
 • Nový univerzálny HD 47U 800x1200 mm rozvádzač pre dátové centrá 
 • Cat.6A interoperabilné komponenty pre prepojovacie polia s vysokou hustotou
KELine® ponúkol ako prvý na svete kompletné portfólio Cat.6A interoperabilných komponentov
Kvalita kontrolovaná nezávislými medzinárodnými skúšobňami DELTA a 3P
Záruka 25 rokov pre 1144 registrovaných inštalácií
Štruktúrované kabeláže – pohľad do zákulisia (Časť 1)
19.marca 2018

Tento výber vychádza výlučne z technicko-­‐ekonomickej analýzy a ignoruje účelovo
presadzované trendy, ktoré sú živené mnohými vendormi, záujmovými skupinami, alebo kľúčovými globálnymi hráčmi. Výsledky môžu byť preto pre mnohých prekvapivé. 

Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň
20.marca 2018

Od 1. júla 2017 sa STN EN 50575: 2015 stala záväznou harmonizovanou normou. Tento dokument zaviedol jednoznačnú klasifikáciu protipožiarnych charakteristík káblov a ich jednotné označovanie v rámci celej Európskej únie. Podľa STN EN 50575: 2015 metalické a optické káble pre štruktúrovanú kabeláž sú stavebné výrobky a podliehajú požiadavkám pre použitie káblov v stavbách vo vzťahu k reakcii na oheň.

21.septembra 2018
Od 1.12.2018 nadobudne platnosť novela Vyhlášky MVSR č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb. 
Všetky články
Výber z referencií 2017
26.januára 2018
Tu uvedené referencie predstavujú 14 300 certifikovaných prípojných miest.  
Vyššia ochrana životov, zdravia a majetku
8.januára 2018
Projekty s inštalovanou štruktúrovanou kabelážou triedy reakcie na oheň B2ca - s1, d1, a1 v súlade s platnými požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť stavieb.
Kompatibilita so zásuvkami iných výrobcov a značiek
18.augusta 2015
Kompatibilita KELine® keystone jackov so zásuvkami, podlahovými krabicami a žľabmi iných výrobcov a značiek
Všetky aktuality
2019 © All rights reserverd.
Facebook
Spýtajte sa nás
Produkt bol úspešne pridaný
Potrebujete poradiť? Zatvoriť
 1. Odoslať
  Správa bola úspešne poslaná.
Spýtajte sa nás Zatvoriť
 1. Odoslať
  Správa bola úspešne poslaná.