24-vláknový ohňovzdorný univerzálny kábel CLT s pancierom, 180min. pri 750°C, B2ca - s1, d1, a1, OM3 50/125 μm

Konštrukcia kábla: Gelová s pancierom, Výkonnostná kategória: OM3 multimode, Počet vlákien: 24, Trieda reakcie na oheň: B2ca - s1, d1, a1, Ohňovzdorné: 180min. pri 750°C
P/N: CLTFR24OM3-PANC-B2ca
km
  • s funkčnosťou počas požiaru po dobu 180min. pri 750°C podľa IEC 60331-25
  • určený pre stavby a priestory definované vyhláškou Ministerstva vnútra SR, v ktorých je povinnosť používať káble B2ca - s1, d1, a1
  • pancier tvorený zvlnenou pozdĺžne zvarenou oceľovou rúrou s antikoróznou úpravou 
  • bezhalogénový LSFROH vonkajší plášť 
  • voľná sekundárna ochrana, rúrka plnená vodoblokujúcim gélom (CLT - central loose tube)
  • ťahové prvky tvorené sklenenými vláknami
  • vlákna chránené primárnou ochranou 250 μm
  • vhodný pre pokládku na káblových mostoch, v káblových kanáloch a do zeme bez potreby ďalšej ochrany
  • stabilizovaný voči UV žiareniu, odolný voči mechanickému poškodeniu, vlhkosti, vode, korozívnym kvapalinám a voči poškodeniu odlietavajúcimi iskrami pri zváraní
  • poskytuje najvyšší stupeň ochrany voči hlodavcom

Technická špecifikácia

Teplotný rozsah pri inštalácii (štandardný) -5°C až +50°C
Teplotný rozsah pri prevádzke (štandardný) -30°C až +70°C
Min. polomer ohybu pri inštalácii 220mm
Min. polomer ohybu pri prevádzke 110mm
Max. ťahová sila pri inštalácii 3000N (300kg)
Max. ťahová sila pri prevádzke 1000N (100kg)
Vonkajší priemer kábla 11,0mm
Hmotnosť 150kg / km
Trieda reakcie na oheň B2ca - s1, d1, a1
Požiarna bezpečnosť    

oheň retardujúci, nízkodymivý, bezhalogénový, nekorozívny 

Certifikáty a záruky

 


Trieda reakcie na oheň  tohto kábla bola stanovená Európskou komisiou akreditovanou nezávislou skúšobňou, ktorá vykonáva aj posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov (AVCP) v systéme 1+.

 
 


25 ročná systémová záruka