Optická kabeláž

1. Historické delenie optických vlákien a ich súčasná kategorizácia v zmysle medzinárodných noriem.

Najnovšie vysokorýchlostné protokoly pre optické kabeláže si vynútili vývoj nových typov optických vlákien a im zodpovedajúcu novú kategorizáciu. Pôvodné rozdelenie vlákien vychádzalo z priemerov optického jadra: 50/125 µm, 62,5/125 µm alebo 9/125 µm. Dnes dodávané vlákna majú rôzne prenosové vlastnosti napriek rovnakej geometrii jadier. Medzinárodný štandard preto zaviedol novú kategorizáciu na základe ich výkonnostnej úrovne.
Vzťah medzi pôvodným delením vlákien a novými kategóriami zadefinovanými medzinárodným štandardom ilustruje nasledovná schéma:
KRUGEL EXIM optika
2. Výber výkonnostnej kategórie optickej kabeláže​

Výkonnostná úroveň optických sietí je určovaná maximálnou prenosovou rýchlosťou. Protokoly zabezpečujúce tieto rýchlosti sú podporované pri jednotlivých kategóriách do rôznych vzdialeností. 
Pri výbere optickej kabeláže je potrebné zohľadniť požadovanú prenosovú rýchlosť a maximálnu vzdialenosť, ktorú je treba preklenúť (najdlhší segment).
Voľbu vhodného optického vlákna uľahčuje schéma zostavená pre štandardizované prenosové protokoly používané v optických štruktúrovaných kabelážach (okrem proprietárnych riešení):
 
KRUGEL EXIM optika
3. Farebné značenie komponentov pre identifikáciu výkonnostnej kategórie kabeláže.

Uvedené farebné značenie vychádza z novej medzinárodnej normy ISO/IEC 11801: 2017, alebo je podmienené dlhodobo zaužitou praxou na základe “Best Practices”:
KRUGEL EXIM optika
zobraziť viac
Názov produktu
Optická zásuvka FTTH, neosadená
ks
Distribučný box na stenu IP54, neosadený
ks
Kazeta pre 2x12 zvarov, komplet
ks
Kazeta na zvary, prázdna
ks
Držiak zvarov do kazety RAB-FO-X10
ks
Držiak zvarov do kazety RAB-FO-X10
ks
Držiak pre 12 alebo 24 zvarov
ks
Držiak pre 2 alebo 4 zvary
ks
Ochrana zvaru, 60 mm
ks
Ochrana zvaru, 40 mm
ks
Krimpovacia ochrana zvaru
ks
Hrncová spojka
Hrncová spojka
PC-ES-2024
ks
Predradné optické vlákno
Predradné optické vlákno
FLC-xxx-yyy-zzz
ks
Čistiace pero pre SC, ST, FC a LSH konektory
ks
Čistiace pero pre LC a MU konektory
ks
Čistiaci box pre optické konektory
ks
Presvecovač optických vlákien
ks