Vertikálny káblový manažment

Názov produktu
Kryt pre vertikálny vyväzovací žľab
ks