Optická kabeláž

1. Historické delenie optických vlákien a ich súčasná kategorizácia v zmysle medzinárodných noriem.

Najnovšie vysokorýchlostné protokoly pre optické kabeláže si vynútili vývoj nových typov optických vlákien a im zodpovedajúcu novú kategorizáciu. Pôvodné rozdelenie vlákien vychádzalo z priemerov optického jadra: 50/125 µm, 62,5/125 µm alebo 9/125 µm. Dnes dodávané vlákna majú rôzne prenosové vlastnosti napriek rovnakej geometrii jadier. Medzinárodný štandard preto zaviedol novú kategorizáciu na základe ich výkonnostnej úrovne.
Vzťah medzi pôvodným delením vlákien a novými kategóriami zadefinovanými medzinárodným štandardom ilustruje nasledovná schéma:
KRUGEL EXIM optika
2. Výber výkonnostnej kategórie optickej kabeláže​

Výkonnostná úroveň optických sietí je určovaná maximálnou prenosovou rýchlosťou. Protokoly zabezpečujúce tieto rýchlosti sú podporované pri jednotlivých kategóriách do rôznych vzdialeností. 
Pri výbere optickej kabeláže je potrebné zohľadniť požadovanú prenosovú rýchlosť a maximálnu vzdialenosť, ktorú je treba preklenúť (najdlhší segment).
Voľbu vhodného optického vlákna uľahčuje schéma zostavená pre štandardizované prenosové protokoly používané v optických štruktúrovaných kabelážach (okrem proprietárnych riešení):
 
KRUGEL EXIM optika
3. Farebné značenie komponentov pre identifikáciu výkonnostnej kategórie kabeláže.

Uvedené farebné značenie vychádza z novej medzinárodnej normy ISO/IEC 11801: 2017, alebo je podmienené dlhodobo zaužitou praxou na základe “Best Practices”:
KRUGEL EXIM optika
zobraziť viac
Názov produktu
12-vláknový patch kábel 1x12 MTP – 1x12 MTP
ks
12-vláknový trunkový kábel 1x12 MTP – 1x12 MTP
ks
24-vláknový trunkový kábel 2x12 MTP – 2x12 MTP
ks
48-vláknový trunkový kábel 4x12 MTP – 4x12 MTP
ks
72-vláknový trunkový kábel 6x12 MTP – 6x12 MTP
ks
96-vláknový trunkový kábel 8x12 MTP – 8x12 MTP
ks
144-vláknový trunkový kábel 12x12 MTP – 12x12 MTP
ks
24-vláknový patch kábel 1x24 MTP – 1x24 MTP
ks
24-vláknový trunkový kábel 1x24 MTP – 1x24 MTP
ks
48-vláknový trunkový kábel 2x24 MTP – 2x24 MTP
ks
72-vláknový trunkový kábel 3x24 MTP – 3x24 MTP
ks
96-vláknový trunkový kábel 4x24 MTP – 4x24 MTP
ks
144-vláknový trunkový kábel 6x24 MTP – 6x24 MTP
ks