Cat.6 komponenty tienené

  • umožňujú prenosovú rýchlosť 1 Gigabit/s, garantujú funkčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T a poskytujú šírku prenosového pásma 250 MHz
  • zavedením 10GBASE-T v roku 2006 stratili opodstatnenie
  • neexistuje protokol, ktorý by efektívne využíval Cat.6
  • šírka prenosového pásma 250 MHz pre 10GBASE-T nepostačuje a v prípade 1000BASE-T je využitá len na 32 %, čo znamená nevyužiteľnú rezervu až 170 MHz!
  • umožňujú rovnakú prenosovú rýchlosť, ako komponenty Cat.5E
zobraziť viac