Súbor certifikátov Cat.6A

Keline Cat. 6A interoperabilné komponenty sú testované v nezávislých medzinárodných skúšobniach. Zhodu so súvisiacimi normami potvrdzujú certifikáty, ktorých pravosť a aktuálnosť je možné overiť na webových stránkach jednotlivých skúšobní. Protokoly zo skúšobne sú k nahliadnutiu u výrobcu. Dohľad nad kvalitou sériovo vyrábaných produktov vykonávajú Delta a 3P laboratória pravidelnými kontrolami v rozsahu: "sample test", "maintenance testing", "quality audit of the manufacturer 's production and quality assurance sites".