Keline® partner program

Keline predstavuje „end to end quality“ riešenie zahrňujúce vývoj, výrobu, skladovanie, distribúciu, montáž a certifikáciu inštalovanej kabeláže. Keline partner program zabezpečuje koncovému užívateľovi rýchlu dostupnosť kvalitných produktov, ich odborné nainštalovanie, ako aj dlhoročnú systémovú záruku.

Keline partneri su výsledkom starostlivého výberu, ktorý  zohľadňuje najmä skúsenosti firmy v odbore, jej geografickú pôsobnosť a jej hlavnú zákaznícku cieľovú skupinu.

Keline partneri sú pravidelne školení v ovládaní inštalačných techník, znalostí príslušných národných a medzinárodných noriem, ako aj v ovládaní zásad pre návrh počítačových sietí a štruktúrovaných kabelážnych systémov. Firmy,  ktoré pri preskúšani a testoch preukázali požadované teoretické aj praktické znalosti sú certifikované na nasledovných úrovniach:

  • Certifikovaný Keline inštalatér
  • Certifikovaný Keline projektant
  • Certifikovaný Keline distribútor


Certifikovaný Keline inštalatér, po splnení potrebných podmienok, má oprávnenie sprostredkovať pre koncového užívateľa záruku na inštalovanú kabeláž v dĺžke 25 rokov.

Možnosť dodávať a inštalovať tovar s vyššie uvedenou podporou, poskytuje pre certifikovaných partnerov konkurenčnú výhodu a ochranu ich biznisu.