CAD databáza

Pre projektovanie resp. spracovanie ponúk pre štruktúrované kabelážne systémy sme pripravili pomôcky:
- knižnicu produktov štruktúrovaného kabelážneho systému Keline pre CAD: