25 ročná záruka

Na všetky štruktúrované kabeláže realizované certifikovaným Keline® inštalatérom, po audite skúšobných protokolov, výrobca  poskytuje záruku v trvaní 25 rokov. Garantovaná je funkčnosť všetkých prenosových protokolov štandardizovaných v čase odovzdania inštalácie užívateľovi.

Pre koncového užívateľa záruku sprostredkuje certifikovaný Keline® inštalatér, ktorý realizoval inštaláciu.