Optická kabeláž

Najnovšie vysokorýchlostné protokoly pre optické kabeláže si vynútili vývoj nových typov optických vlákien a im zodpovedajúcu novú kategorizáciu. Pôvodné rozdelenie vlákien vychádzalo z priemerov optického jadra: 50/125 µm, 62,5/125 µm alebo 9/125 µm. Dnes dodávané vlákna majú rôzne prenosové vlastnosti napriek rovnakej geometrii jadier. Medzinárodný štandard preto zaviedol novú kategorizáciu na základe ich výkonnostnej úrovne.
Vzťah medzi pôvodným delením vlákien a novými kategóriami zadefinovanými medzinárodným štandardom ilustruje nasledovná schéma:
KRUGEL EXIM optika


Výkonnostná úroveň optických sietí je určovaná maximálnou prenosovou rýchlosťou. Protokoly zabezpečujúce tieto rýchlosti sú podporované pri jednotlivých kategóriách do rôznych vzdialeností. 
Pri výbere optickej kabeláže je potrebné zohľadniť požadovanú prenosovú rýchlosť a maximálnu vzdialenosť, ktorú je treba preklenúť (najdlhší segment).
Voľbu vhodného optického vlákna uľahčuje schéma zostavená pre štandardizované prenosové protokoly používané v optických štruktúrovaných kabelážach (okrem proprietárnych riešení):
 
KRUGEL EXIM optika
zobraziť viac
Názov produktu
Predradné optické vlákno
Predradné optické vlákno
FLC-xxx-yyy-zzz
ks
ST-SC Duplex patch kábel, OM1 62,5/125 µm
ks
ST pigtail, OM1 62,5/125 µm
ks
ST-ST adaptér, OM1
ks
ST-ST Duplex patch kábel, OM1 62,5/125 µm
ks
SC pigtail, OM1 62,5/125 µm
ks
SC-SC adaptér, OM1
ks
LC-ST Duplex patch kábel, OM1 62,5/125 µm
ks
LC pigtail, OM1 62,5/125 µm
ks
SC-SC Duplex adaptér, OM1
ks
SC-SC Duplex patch kábel, OM1 62,5/125 µm
ks
LC-LC Duplex adaptér, OM1
ks
LC-SC Duplex patch kábel, OM1 62,5/125 µm
ks
LC-LC Quad adaptér, OM1
ks
LC-LC Duplex patch kábel, OM1 62,5/125 µm
ks