Metalická kabeláž

VZŤAH MEDZI PRENOSOVÝMI VLASTNOSŤAMI A VÝKONNOSTNÝMI KATEGÓRIAMI KÁBLOV

Medzinárodné štandardy zadefinovali päť kabelážnych kategórií pre horizontálnu kabeláž - kategórie Cat.5E, Cat.6, Cat.6A, Cat.7, Cat.7A a dve kategórie pre dátové centrá - Cat.8.1, Cat.8.2. Napriek tomu existujú iba dve prenosové rýchlosti pre horizontálnu kabeláž - 1 Gigabit/s (Cat.5E, Cat.6), 10 Gigabit/s (Cat.6A). V prípade dátových centier je situácia iná. Existujú iba dve prenosové rýchlosti pre dve kategórie - 25 Gigabit/s a 40 Gigabit/s, avšak obe prenosové rýchlosti je možné dosiahnuť na kabelážach oboch výkonnostných kategórií (Cat.8.1 a Cat.8.2).

Nedávne výsledky vývoja vysokorýchlostného protokolu ukázali, že je to práve maximálna prenosová rýchlosť, ktorá určuje výkonnosť kabeláže, nie šírka prenosového pásma. Taktiež maximálna prenosová rýchlosť je daná najrýchlejším protokolom, ktorý je kabelážou podporovaný a prenosový protokol je určujúci z hľadiska požiadaviek na kabeláže a ich komponenty.

Prenosová rýchlosť 1 Gigabit/s zodpovedá najrýchlejšiemu protokolu 1000BASE-T a na jeho prenos je potrebná šírka prenosového pásma 100 MHz.
Prenosová rýchlosť 10 Gigabit/s zodpovedá najrýchlejšiemu protokolu 10GBASE-T, na ktorého prenos je potrebná šírka prenosového pásma 500 MHz. 

Vzťah medzi výkonnosťou štruktúrovanej kabeláže a štandardizovanými kategóriami ilustruje schéma nižšie. Z obrázku je zrejmé, že rovnakú výkonnosť kabeláže možno dosiahnuť viacerými kabelážnymi kategóriami.  

Pre siete s prenosovou rýchlosťou 1 Gigabit/s je optimálna kabeláž Cat.5E a pre siete s prenosovou rýchlosťou 10 Gigabit/s je optimálna kabeláž Cat.6A.

Potrebné šírky prenosového pásma 100 resp. 500 MHz už zahrňujú v sebe bezpečnostnú rezervu 20 %. Preto šírka prenosového pásma nad tento rámec je nevyužiteľná a ani neprispieva k ďalšiemu zvyšovaniu spoľahlivosti prenosu. Inštalovanie interoperabilných káblov Cat.7 a Cat.7A má opodstatnenie najmä v ich zvýšenej odolnosti voči elektromagnetickému rušeniu.​
 
 
V roku 2016 boli štandardizované dva nové protokoly 2,5GBASE-T a 5GBASE-T, ktoré pôvodne mali umožniť zvýšenie prenosovej rýchlosti na štruktúrovaných kabelážach Cat.5E a Cat.6 na 2,5 resp. 5 Gigabit/s. Testy na nainštalovaných kabelážach však ukázali, že sa jednalo len o zbožné želanie. Kvôli presluchom medzi jednotlivými káblami vo zväzkoch (Alien Crosstalk) na väčšine kabeláží tieto protokoly nefungovali. Preto jedinou cestou pre dosiahnutie vyššej prenosovej rýchlosti ako 1 Gigabit/s naďalej ostáva inštalovanie štruktúrovaných kabeláží Cat.6A.

Štandardizačná komisia IEEE 802.3 dokončila prácu na nových protokoloch s prenosovou rýchlosťou 25 a 40 Gigabit/s. Kvôli týmto protokolom boli zavedené nové výkonnostné kategórie Cat.8.1 a Cat.8.2. Avšak funkčnosť oboch protokolov je pre výkonnostné kategórie Cat.8.1 a Cat.8.2 garantovaná len do vzdialenosti 30m. Preto sú Cat.8.1 a Cat.8.2 prakticky nepoužiteľné v horizontálnej štruktúrovanej kabeláži. Aj v dátových centrách, pre ktoré boli tieto vysokorýchlostné protokoly vyvinuté, budú len ťažko konkurovať vláknovej optike, ktorá generuje menej tepla a náklady na chladenie sú v dátových centrách jednou z najvyšších prevádzkových položiek.

 

 

  Obr. 1. Triedy reakcie na oheň
 

*  technicky nedosiahnuteľná pre dátové káble 
** pre dátové káble neprípustná v zmysle STN EN 50174-1/A2: 2015

 
Obr. 2. Doplnkové klasifikácie k triedam reakcie na oheň*
 

len pre triedy B1ca , B2ca , Cca , Dca
 
zobraziť viac
Výkonnostná kategória
Tienenie
Plášť
Dĺžka kábla