Články

Štruktúrované kabeláže – pohľad do zákulisia (Časť 1)

Tento výber vychádza výlučne z technicko-­‐ekonomickej analýzy a ignoruje účelovo
presadzované trendy, ktoré sú živené mnohými vendormi, záujmovými skupinami, alebo kľúčovými globálnymi hráčmi. Výsledky môžu byť preto pre mnohých prekvapivé. 

Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

Od 1. júla 2017 sa STN EN 50575: 2015 stala záväznou harmonizovanou normou. Tento dokument zaviedol jednoznačnú klasifikáciu protipožiarnych charakteristík káblov a ich jednotné označovanie v rámci celej Európskej únie. Podľa STN EN 50575: 2015 metalické a optické káble pre štruktúrovanú kabeláž sú stavebné výrobky a podliehajú požiadavkám pre použitie káblov v stavbách vo vzťahu k reakcii na oheň.

21.septembra 2018
Od 1.12.2018 nadobudne platnosť novela Vyhlášky MVSR č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb. 
Výsledky na stranu 12 24 48
2019 © All rights reserverd.
Facebook
Spýtajte sa nás
Produkt bol úspešne pridaný
Potrebujete poradiť? Zatvoriť
  1. Odoslať
    Správa bola úspešne poslaná.
Spýtajte sa nás Zatvoriť
  1. Odoslať
    Správa bola úspešne poslaná.