KELine®

Systém KELine® je vyvíjaný , vyrábaný a testovaný  v súlade s medzinárodnými, európskymi a americkými normami pre štruktúrované kabeláže. KELine  je výsledkom práce odborníkov zo sféry výskumu, skúšobníctva a výroby kabelážnych systémov. Svoje know-how v oblasti vysokorýchlostného prenosu digitálneho signálu po fyzickej vrstve už tretie desaťročie realizujú cez distribučnú sieť KRUGEL EXIM.
 Vďaka úzkej spolupráci s nezávislými  laboratóriami a dôslednému monitorovaniu práce štandardizačných komisií reaguje KELine na všetky zmeny v medzinárodnej normalizácii v predstihu. Príkladom je uvedenie prvého kompletného portfólia Cat.6A komponentov certifikovaných podľa ISO/IEC 11801 na jar 2010. KELine partneri takto získali komparatívnu výhodu v celosvetovej konkurencii na obdobie takmer dvoch rokov.

Okrem kontroly kvality zabezpečovanej cez systém EN/ISO 9001:2008 je kvalita klúčových komponentov systému pod stálym dohľadom nezávislých medzinárodných skúšobní Delta, 3P a GHMT, ktoré vykonávajú pravidelnú inšpekciu výroby, testovanie sériovo vyrábaných produktov a  kontrolu zhody ich parametrov s najnovšími medzinárodnými normami.

Na kabeláže realizované certifikovaným KELine® inštalatérom je poskytovaná záruka 25 rokov a v súčasnosti je registrovaných 1144 inštalácii s 502 554 portami.

Dostupnosť produktov a kvalita inštalačných prác je zabezpečená programom školených a certifikovaných KELine® partnerov na nasledovných úrovniach:
  • Certifikovaný KELine® distribútor 
  • Certifikovaný KELine® projektant 
  • Certifikovaný KELine® inštalatér
KELine svojim certifikovaným partnerom, okrem možnosti využívania všetkých prostriedkov podpory, poskytuje aj  ochranu ich biznisu a v prípade generálneho distribútora exkluzivitu pre danú krajinu.

KELine za posledných 10 rokov prudko expanduje najmä na európskom trhu a od roku 2006 vďaka priamemu zastúpeniu v Buenos Aires aj Južnej Amerike.