40 Gigabit
40 Gigabit
Prenosová rýchlosť 40Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 25GBASE-T a 25GBASE-T
Cat.8.2
Cat.8.2
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.8.2 podľa ISO/IEC 11801-1:2017 
Cat.8
Cat.8
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.8 podľa EIA/TIA 568.C2
2 GHz
2 GHz
Testovaný v prenosovom pásme do 2GHz
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
Dca1
Dca1
Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015
Kábel S/FTP 4x2xAWG22, Category 8, 2 GHz, LSOH, Euroclass Dca - s1, d1, a1, 500 m na bubnoch
P/N: KE2000HS22 (upresní sa)
 • vyhovuje legislatívnym a technickým podmienkam na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a požiadavkám reakcie na oheň platnými v SR a vo všetkých krajinách EU od 1.7.2017
 • umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 25GBASE-T a 40GBASE-T do vzdialenosti 30 m
10 Gigabit
10 Gigabit
Prenosová rýchlosť 10Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 10GBASE-T
Cat.6A
Cat.6A
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.6A na komponentovej úrovni
550 MHz
550 MHz
Testovaný v prenosovom pásme do 550 MHz
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
B2ca
B2ca

Vyhovuje požiadavkám pre protipožiarnú bezpečnosť stavieb a priestorov definovaných vyhláškou Ministerstva vnútra SR. Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

Kábel STP 4x2xAWG23, Category 6A, 550 MHz, LSOH, Euroclass B2ca - s1, d1, a1
P/N: KE550HS23/1E-B2ca
 • určený pre stavby a priestory definované vyhláškou Ministerstva vnútra SR, v ktorých je povinnosť používať káble B2ca - s1, d1, a1
 • vyhovuje legislatívnym a technickým podmienkam na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a požiadavkám reakcie na oheň platnými v SR a vo všetkých krajinách EU od 1.7.2017
10 Gigabit
10 Gigabit
Prenosová rýchlosť 10Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 10GBASE-T
Cat.6A
Cat.6A
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.6A na komponentovej úrovni
550 MHz
550 MHz
Testovaný v prenosovom pásme do 550 MHz
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
Dca
Dca

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

Kábel STP 4x2xAWG23, Category 6A , 550 MHz, LSOH, Euroclass Dca - s2, d1, a1
P/N: KE550HS23/1E-Dca
 • kábel po pároch tienený AL/PET fóliou a s LSOH plášťom
 • umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 10GBASE-T
10 Gigabit
10 Gigabit
Prenosová rýchlosť 10Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 10GBASE-T
Cat.6A
Cat.6A
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.6A na komponentovej úrovni
550 MHz
550 MHz
Testovaný v prenosovom pásme do 550 MHz
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
Eca
Eca

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

Kábel STP 4x2xAWG23, Category 6A, 550 MHz, LSOH, Euroclass Eca
P/N: KE550HS23/1E-Eca
 • kábel po pároch tienený AL/PET fóliou a s LSOH plášťom
 • umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 10GBASE-T
10 Gigabit
10 Gigabit
Prenosová rýchlosť 10Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 10GBASE-T
Cat.6A
Cat.6A
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.6A na komponentovej úrovni
550 MHz
550 MHz
Testovaný v prenosovom pásme do 550 MHz
OUTDOOR
OUTDOOR
Kábel vhodný do vonkajšieho prostredia a na priamu pokládku do zeme vzhľadom na pracovný rozsah teplôt, odolnosť voči vlhkosti, vode, UV žiareniu a mechanickú odolnosť vďaka dvojitému hrubému plášťu PVC+PE
Kábel do vonkajšieho prostredia a na priamu pokládku do zeme   STP 4x2xAWG23, Category 6A, 550 MHz
P/N: KE550HS23OUT
 • mimoriadne odolný voči mechanickému poškodeniu a vplyvom prostredia

 • umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 10GBASE-T
10 Gigabit
10 Gigabit
Prenosová rýchlosť 10Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 10GBASE-T
Cat.7
Cat.7
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.7
1000 MHz
1000 MHz
Testovaný v prenosovom pásme do 1000 MHz
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
B2ca-s1a, d1, a1
B2ca-s1a, d1, a1
Kábel S/FTP 4x2xAWG23, Category 7, 1000 MHz, LSOH, Euroclass B2ca - s1, d1, a1
P/N: KE1000HS23-B2ca
 • kábel s individuálne tienenými pármi AL/PET fóliou, spoločným tienením tvoreným opletením a s LSOH plášťom
 • umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 10GBASE-T
10 Gigabit
10 Gigabit
Prenosová rýchlosť 10Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 10GBASE-T
Cat.7
Cat.7
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.7
1000 MHz
1000 MHz
Testovaný v prenosovom pásme do 1000 MHz
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
Dca
Dca

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

Kábel S/FTP 4x2xAWG23, Category 7, 1000 MHz, LSOH, Euroclass Dca - s2, d1, a1
P/N: KE1000HS23-Dca
 • kábel s individuálne tienenými pármi AL/PET fóliou, spoločným tienením tvoreným opletením a s LSOH plášťom
 • umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 10GBASE-T
B2ca
B2ca

Vyhovuje požiadavkám pre protipožiarnú bezpečnosť stavieb a priestorov definovaných vyhláškou Ministerstva vnútra SR. Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

Dátové káble B2ca - s1, d1, a1
P/N: B2ca - s1, d1, a1
 • určený pre stavby a priestory definované vyhláškou Ministerstva vnútra SR, v ktorých je povinnosť používať káble B2ca - s1, d1, a1
 • vyhovuje legislatívnym a technickým podmienkam na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a požiadavkám reakcie na oheň platnými v SR a vo všetkých krajinách EU od 1.7.2017
5Gigabit
5Gigabit
Prenosová rýchlosť 5Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 5GBASE-T
Cat.6 tienene
Cat.6 tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.6
250 Mhz
250 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 250 MHz
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
Eca
Eca

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

Kábel F/UTP 4x2xAWG23, Category 6, 250MHz, LSOH, Euroclass Eca
P/N: KE400S23LSOH-Eca

 • kábel so spoločným tienením AL/PET fóliou a s LSOH plášťom
 • umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov do 5GBASE-T


1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.6 netienene
Cat.6 netienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.6
400 MHz
400 MHz
Testovaný v prenosovom pásme do 400 MHz
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
Dca - s2, d2, a1
Dca - s2, d2, a1
Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015
Kábel UTP (U/UTP) 4x2x0,54, Category 6, 400 MHz, LSOH, Euroclass Dca - s2, d2, a1
P/N: KE400U23LSOH-Dca

 • netienený kábel s pármi oddelenými plastovým separátorom a s LSOH plášťom 
 • umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 1000BASE-T


1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.6 netienene
Cat.6 netienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.6
400 MHz
400 MHz
Testovaný v prenosovom pásme do 400 MHz
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
Eca
Eca

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

Kábel UTP (U/UTP) 4x2x0,54, Category 6, 400 MHz, LSOH, Euroclass Eca
P/N: KE400U23LSOH-Eca

 • netienený kábel s pármi oddelenými plastovým separátorom a s LSOH plášťom 
 • umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 1000BASE-T


1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.6 netienene
Cat.6 netienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.6
400 MHz
400 MHz
Testovaný v prenosovom pásme do 400 MHz
Eca
Eca

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

Kábel UTP (U/UTP) 4x2x0,54, Category 6, 400 MHz, Euroclass Eca
P/N: KE400U23-Eca

 • netienený kábel s pármi oddelenými plastovým separátorom a s PVC plášťom 
 • umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 1000BASE-T


Výsledky na stranu 12 24 48
Produkty
Komponent
Variant
Typ
Výška
Šírka
Hĺbka
Nosnosť
Veľkosť
Výkonnostná kategória
Tienenie
Dĺžka patch káblu
Rozmer podstavy
Farba
Konštrukcia kábla
Počet vlákien
Pre prostredie
Počet portov
Dĺžka ochrany zvarov
Typ konektora
Typy konektorov
Typ
Plášť
Konštrukcia
Počet portov
Prepäťová ochrana
Typ
Sekcia
Výška (vnútorný rozmer)
Šírka (vnútorný rozmer)
Šírka lišty
Dĺžka kábla
Variant
Trieda reakcie na oheň
OM5
Category 8
Dĺžka vlákna
Typy konektorov
Druh patch kábla
2019 © All rights reserverd.
Facebook
Spýtajte sa nás
Produkt bol úspešne pridaný
Potrebujete poradiť? Zatvoriť
 1. Odoslať
  Správa bola úspešne poslaná.
Spýtajte sa nás Zatvoriť
 1. Odoslať
  Správa bola úspešne poslaná.