Princípy pre výber optickej kabeláže z hľadiska výkonnosti a prenosových vlastností sú popísané TU  a platia pre všetky komponenty: káble, pigtaily, adaptéry a patch káble.  

V prípade káblov je potrebné venovať pozornosť tiež výberu ich konštrukcie, ktorá musí vyhovovať prevádzkovým, ale aj inštalačným podmienkam. Prvotnú orientáciu medzi rôznymi konštrukčnými prevedeniami poskytujú piktogramy súvisiace  s najdôležitejšími výberovými kritériami:

OM1
OM1
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie OM1 multimode
LSFROH
LSFROH
Kábel s bezhalogénovým, oheň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
INDOOR / OUTDOOR
INDOOR / OUTDOOR
kábel určený do vnútorného prostredia vyhovujúci všetkým požiarno-bezpečnostným predpisom, zároveň vhodný aj do vonkajšieho prostredia z hľadiska teplotného rozsahu, odolnosti voči vlhkosti, vode a UV žiareniu
GRP partial
GRP partial
Kábel s čiastočnou ochranu voči hlodavcom (GRP - glass yarn rodent protection)
180 min
180 min
Ohňovzdorný kábel s garantovanou funkčnosťou počas horenia po dobu vyznačenú v piktograme
4-vláknový ohňovzdorný univerzálny kábel CLT, 180min. pri 750°C, OM1 62,5/125 µm
P/N: CLTFR04OM1
 • s funkčnosťou počas požiaru po dobu 180min. pri 750°C podľa EN 60331-11:01, EN 60331-25:01
 • plne dielektrická konštrukcia s LSFROH ohňovzdorným plášťom
OM1
OM1
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie OM1 multimode
LSFROH
LSFROH
Kábel s bezhalogénovým, oheň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
INDOOR / OUTDOOR
INDOOR / OUTDOOR
kábel určený do vnútorného prostredia vyhovujúci všetkým požiarno-bezpečnostným predpisom, zároveň vhodný aj do vonkajšieho prostredia z hľadiska teplotného rozsahu, odolnosti voči vlhkosti, vode a UV žiareniu
GRP partial
GRP partial
Kábel s čiastočnou ochranu voči hlodavcom (GRP - glass yarn rodent protection)
180 min
180 min
Ohňovzdorný kábel s garantovanou funkčnosťou počas horenia po dobu vyznačenú v piktograme
8-vláknový ohňovzdorný univerzálny kábel CLT, 180min. pri 750°C, OM1 62,5/125 µm
P/N: CLTFR08OM1
 • s funkčnosťou počas požiaru po dobu 180min. pri 750°C podľa EN 60331-11:01, EN 60331-25:01
 • plne dielektrická konštrukcia s LSFROH ohňovzdorným plášťom
OM1
OM1
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie OM1 multimode
LSFROH
LSFROH
Kábel s bezhalogénovým, oheň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
INDOOR / OUTDOOR
INDOOR / OUTDOOR
kábel určený do vnútorného prostredia vyhovujúci všetkým požiarno-bezpečnostným predpisom, zároveň vhodný aj do vonkajšieho prostredia z hľadiska teplotného rozsahu, odolnosti voči vlhkosti, vode a UV žiareniu
GRP partial
GRP partial
Kábel s čiastočnou ochranu voči hlodavcom (GRP - glass yarn rodent protection)
180 min
180 min
Ohňovzdorný kábel s garantovanou funkčnosťou počas horenia po dobu vyznačenú v piktograme
12-vláknový ohňovzdorný univerzálny kábel CLT, 180min. pri 750°C, OM1 62,5/125 µm
P/N: CLTFR12OM1
 • s funkčnosťou počas požiaru po dobu 180min. pri 750°C podľa EN 60331-11:01, EN 60331-25:01
 • plne dielektrická konštrukcia s LSFROH ohňovzdorným plášťom
OM1
OM1
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie OM1 multimode
LSFROH
LSFROH
Kábel s bezhalogénovým, oheň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
INDOOR / OUTDOOR
INDOOR / OUTDOOR
kábel určený do vnútorného prostredia vyhovujúci všetkým požiarno-bezpečnostným predpisom, zároveň vhodný aj do vonkajšieho prostredia z hľadiska teplotného rozsahu, odolnosti voči vlhkosti, vode a UV žiareniu
GRP partial
GRP partial
Kábel s čiastočnou ochranu voči hlodavcom (GRP - glass yarn rodent protection)
180 min
180 min
Ohňovzdorný kábel s garantovanou funkčnosťou počas horenia po dobu vyznačenú v piktograme
24-vláknový ohňovzdorný univerzálny kábel CLT, 180min. pri 750°C, OM1 62,5/125 µm
P/N: CLTFR24OM1
 • s funkčnosťou počas požiaru po dobu 180min. pri 750°C podľa EN 60331-11:01, EN 60331-25:01
 • plne dielektrická konštrukcia s LSFROH ohňovzdorným plášťom
OM1
OM1
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie OM1 multimode
INDOOR / OUTDOOR
INDOOR / OUTDOOR
kábel určený do vnútorného prostredia vyhovujúci všetkým požiarno-bezpečnostným predpisom, zároveň vhodný aj do vonkajšieho prostredia z hľadiska teplotného rozsahu, odolnosti voči vlhkosti, vode a UV žiareniu
GRP partial
GRP partial
Kábel s čiastočnou ochranu voči hlodavcom (GRP - glass yarn rodent protection)
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
Eca
Eca

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

4-vláknový univerzálny distribučný kábel TB, Euroclass Eca , OM1 62,5/125 µm
P/N: TB04OM1-Eca
 • plne dielektrická bezgélová konštrukcia s LSOH plášťom
 • ťahové prvky tvorené sklenenými vláknami
OM1
OM1
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie OM1 multimode
INDOOR / OUTDOOR
INDOOR / OUTDOOR
kábel určený do vnútorného prostredia vyhovujúci všetkým požiarno-bezpečnostným predpisom, zároveň vhodný aj do vonkajšieho prostredia z hľadiska teplotného rozsahu, odolnosti voči vlhkosti, vode a UV žiareniu
GRP partial
GRP partial
Kábel s čiastočnou ochranu voči hlodavcom (GRP - glass yarn rodent protection)
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
Eca
Eca

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

4-vláknový univerzálny kábel CLT, Euroclass Eca , OM1 62,5/125 µm
P/N: CLTD04OM1-Eca
 • plne dielektrická konštrukcia s LSOH plášťom
 • voľná sekundárna ochrana, rúrka plnená vodoblokujúcim gélom (CLT - central loose tube )
OM1
OM1
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie OM1 multimode
INDOOR / OUTDOOR
INDOOR / OUTDOOR
kábel určený do vnútorného prostredia vyhovujúci všetkým požiarno-bezpečnostným predpisom, zároveň vhodný aj do vonkajšieho prostredia z hľadiska teplotného rozsahu, odolnosti voči vlhkosti, vode a UV žiareniu
pancier
pancier
Kábel s pancierom vhodný pre pokládku do zeme, káblových kanálov a na káblové mosty bez potreby dodatočnej ochrany a určený najmä do ťažkého priemyselného prostredia so zvýšeným rizikom mechanického poškodenia
GRP 100%
GRP 100%
Kábel s najvyšším stupňom ochrany voči hlodavcom
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
Eca
Eca

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

4-vláknový univerzálny kábel CLT s pancierom, Euroclass Eca , OM1 62,5/125 μm
P/N: CLTD04OM1-PANC-Eca
 • bezhalogénový LSOH vonkajší plášť
 • pancier tvorený zvlnenou pozdĺžne zvarenou oceľovou rúrou s antikoróznou úpravou
OM1
OM1
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie OM1 multimode
INDOOR / OUTDOOR
INDOOR / OUTDOOR
kábel určený do vnútorného prostredia vyhovujúci všetkým požiarno-bezpečnostným predpisom, zároveň vhodný aj do vonkajšieho prostredia z hľadiska teplotného rozsahu, odolnosti voči vlhkosti, vode a UV žiareniu
GRP partial
GRP partial
Kábel s čiastočnou ochranu voči hlodavcom (GRP - glass yarn rodent protection)
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
Eca
Eca

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

8-vláknový univerzálny distribučný kábel TB, Euroclass Eca , OM1 62,5/125 µm
P/N: TB08OM1-Eca
 • plne dielektrická bezgélová konštrukcia s LSOH plášťom
 • ťahové prvky tvorené sklenenými vláknami
OM1
OM1
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie OM1 multimode
INDOOR / OUTDOOR
INDOOR / OUTDOOR
kábel určený do vnútorného prostredia vyhovujúci všetkým požiarno-bezpečnostným predpisom, zároveň vhodný aj do vonkajšieho prostredia z hľadiska teplotného rozsahu, odolnosti voči vlhkosti, vode a UV žiareniu
GRP partial
GRP partial
Kábel s čiastočnou ochranu voči hlodavcom (GRP - glass yarn rodent protection)
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
Eca
Eca

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

8-vláknový univerzálny kábel CLT, Euroclass Eca , OM1 62,5/125 µm
P/N: CLTD08OM1-Eca
 • plne dielektrická konštrukcia s LSOH plášťom
 • voľná sekundárna ochrana, rúrka plnená vodoblokujúcim gélom (CLT - central loose tube )
OM1
OM1
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie OM1 multimode
INDOOR / OUTDOOR
INDOOR / OUTDOOR
kábel určený do vnútorného prostredia vyhovujúci všetkým požiarno-bezpečnostným predpisom, zároveň vhodný aj do vonkajšieho prostredia z hľadiska teplotného rozsahu, odolnosti voči vlhkosti, vode a UV žiareniu
pancier
pancier
Kábel s pancierom vhodný pre pokládku do zeme, káblových kanálov a na káblové mosty bez potreby dodatočnej ochrany a určený najmä do ťažkého priemyselného prostredia so zvýšeným rizikom mechanického poškodenia
GRP 100%
GRP 100%
Kábel s najvyšším stupňom ochrany voči hlodavcom
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
Eca
Eca

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

8-vláknový univerzálny kábel CLT s pancierom, Euroclass Eca , OM1 62,5/125 μm
P/N: CLTD08OM1-PANC-Eca
 • bezhalogénový LSOH vonkajší plášť
 • pancier tvorený zvlnenou pozdĺžne zvarenou oceľovou rúrou s antikoróznou úpravou
OM1
OM1
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie OM1 multimode
INDOOR / OUTDOOR
INDOOR / OUTDOOR
kábel určený do vnútorného prostredia vyhovujúci všetkým požiarno-bezpečnostným predpisom, zároveň vhodný aj do vonkajšieho prostredia z hľadiska teplotného rozsahu, odolnosti voči vlhkosti, vode a UV žiareniu
GRP partial
GRP partial
Kábel s čiastočnou ochranu voči hlodavcom (GRP - glass yarn rodent protection)
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
Eca
Eca

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

12-vláknový univerzálny distribučný kábel TB, Euroclass Eca , OM1 62,5/125 µm
P/N: TB12OM1-Eca
 • plne dielektrická bezgélová konštrukcia s LSOH plášťom
 • ťahové prvky tvorené sklenenými vláknami
OM1
OM1
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie OM1 multimode
INDOOR / OUTDOOR
INDOOR / OUTDOOR
kábel určený do vnútorného prostredia vyhovujúci všetkým požiarno-bezpečnostným predpisom, zároveň vhodný aj do vonkajšieho prostredia z hľadiska teplotného rozsahu, odolnosti voči vlhkosti, vode a UV žiareniu
GRP partial
GRP partial
Kábel s čiastočnou ochranu voči hlodavcom (GRP - glass yarn rodent protection)
LSOH
LSOH
Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
Eca
Eca

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

12-vláknový univerzálny kábel CLT, Euroclass Eca , OM1 62,5/125 µm
P/N: CLTD12OM1-Eca
 • plne dielektrická konštrukcia s LSOH plášťom
 • voľná sekundárna ochrana, rúrka plnená vodoblokujúcim gélom (CLT - central loose tube )
Výsledky na stranu 12 24 48
Produkty
Komponent
Variant
Typ
Výška
Šírka
Hĺbka
Nosnosť
Veľkosť
Výkonnostná kategória
Tienenie
Dĺžka patch káblu
Rozmer podstavy
Farba
Konštrukcia kábla
Počet vlákien
Pre prostredie
Počet portov
Dĺžka ochrany zvarov
Typ konektora
Typy konektorov
Typ
Plášť
Konštrukcia
Počet portov
Prepäťová ochrana
Typ
Sekcia
Výška (vnútorný rozmer)
Šírka (vnútorný rozmer)
Šírka lišty
Dĺžka kábla
Variant
Trieda reakcie na oheň
OM5
Category 8
Dĺžka vlákna
Typy konektorov
Druh patch kábla
2019 © All rights reserverd.
Facebook
Spýtajte sa nás
Produkt bol úspešne pridaný
Potrebujete poradiť? Zatvoriť
 1. Odoslať
  Správa bola úspešne poslaná.
Spýtajte sa nás Zatvoriť
 1. Odoslať
  Správa bola úspešne poslaná.