• umožňujú prenosovú rýchlosť 1 Gigabit/s, garantujú funkčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T a poskytujú šírku prenosového pásma 100 MHz
 • inštalujú sa viac ako 10 rokov a od roku 2002 predstavujú minimálny štandard definovaný normami
 • požiadavky 1000BASE-T  na šírku prenosového pásma spĺňajú s viac ako  20 %-nou bezpečnostnou rezervou
 • zostávajú naďalej vhodným a perspektívnym riešením pre firmy s nižšími nárokmi na množstvo prenášaných dát

1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Keystone Jack, Category 5E, RJ45/s
P/N: KEJ-C5E-S-TL
 • beznástrojová, rýchla a jednoduchá montáž 
 • použiteľný do širokého sortimentu zásuviek, podlahových  krabíc a žľabových systémov
1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Zásuvka Modulo50, Category 5E, 2xRJ45/s, podpovrchová, osadená
P/N: 601140-UP + KEJ-C5E-S-TL(2)

 • osadená dvoma keystone jackmi KEJ-C5E-S-TL
 • šikmý vstup pre patch káble

1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Zásuvka Modulo50, Category 5E, 2xRJ45/s, povrchová, osadená
P/N: 601140-AP + KEJ-C5E-S-TL(2)

 • osadená dvoma keystone jackmi KEJ-C5E-S-TL
 • šikmý vstup pre patch káble

1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Legrand® MosaicTM kompatibilný zásuvkový modul, Category 5E, 2xRJ45/s, osadený
P/N: 601122 + KEJ-C5E-S-TL(2)

 • osadený dvoma keystone jackmi KEJ-C5E-S-TL
 • plne kompatibilný s jednoduchým a viacnásobnými rámikmi Legrand® MosaicTM napr.: P/N  078802 + 080251, 078814 + 080252, 078816 + 080253, 078818 + 080254

1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Zásuvka KOMPAKT, Category 5E, 2xRJ45/s, podpovrchová
P/N: 501122-UP

 • rýchla a jednoduchá montáž s použitím Krone narážacieho nástroja
 • konektorovací blok LSA

1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Zásuvka KOMPAKT, Category 5E, 2xRJ45/s, povrchová
P/N: 501122-AP

 • rýchla a jednoduchá montáž s použitím Krone narážacieho nástroja
 • konektorovací blok LSA

1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Zásuvka KOMPAKT, Category 5E, 2xRJ45/s, podlahová / do žľabu
P/N: 501122

 • rýchla a jednoduchá montáž s použitím Krone narážacieho nástroja
 • priamo montovateľná do žľabov, podlahových krabíc a technologických stĺpov rôznych výrobcov: Legrand, OBO Bettermann, Elektraplan Niedax, atď...


1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Zásuvka Modulo45, Category 5E, 2xRJ45/s, podpovrchová, osadená
P/N: 601120-UP + KEJ-C5E-S-TL(2)

 • osadená dvoma keystone jackmi KEJ-C5E-S-TL
 • šikmý vstup pre patch káble

1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Zásuvka Modulo45, Category 5E, 2xRJ45/s, povrchová, osadená
P/N: 601120-AP + KEJ-C5E-S-TL(2)

 • osadená dvoma keystone jackmi KEJ-C5E-S-TL
 • šikmý vstup pre patch káble

1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Zásuvka Modulo45, Category 5E, 2xRJ45/s, podlahová / do žľabu, osadená
P/N: 601120 + KEJ-C5E-S-TL(2)

 • osadená dvoma keystone jackmi KEJ-C5E-S-TL
 • priamo montovateľná do žľabov, podlahových krabíc a technologických stĺpov rôznych výrobcov: Legrand, OBO Bettermann, Elektraplan Niedax, atď...

1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Zásuvka Modulo50, Category 5E, 3xRJ45/s, podpovrchová, osadená
P/N: 601143-UP + KEJ-C5E-S-TL(3)
 • osadená troma keystone jackmi KEJ-C5E-S-TL
 • šikmý vstup pre patch káble
1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Zásuvka Modulo50, Category 5E, 3xRJ45/s, povrchová, osadená
P/N: 601143-AP + KEJ-C5E-S-TL(3)
 • osadená troma keystone jackmi KEJ-C5E-S-TL
 • šikmý vstup pre patch káble
1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Legrand® ValenaTM kompatibilný zásuvkový modul, Category 5E, 2xRJ45/s, osadený
P/N: 601150 + KEJ-C5E-S-TL(2)
 • osadená dvoma keystone jackmi KEJ-C5E-S-TL
 • plne kompatibilný s  jednoduchými a dvojitými rámikmi Legrand Valena P/N: 774451, 774452, 774461, 774462, 770491, 770492
1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Zásuvkový box, Category 5E, 1xRJ45/s, povrchový, osadený
P/N: KE-SMB01-W + KEJ-C5E-S-TL
 • možnosť osadenia jedným keystone jackom RJ45
 • priamy vstup pre patch káble

1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Zásuvkový box, Category 5E, 2xRJ45/s, povrchový, osadený
P/N: KE-SMB02-W + KEJ-C5E-S-TL(2)
 • osadený dvoma keystone jackmi KEJ-C5E-S-TL
 • priamy vstup pre patch káble

1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Zásuvkový box, Category 5E, 6xRJ45/s, povrchový, osadený
P/N: KE-SMB06-W + KEJ-C5E-S-TL(6)
 • osadený 6 keystone jackmi KEJ-C5E-S-TL
 • využiteľný ako konsolidačný bod alebo mini patch panel
1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
Držiak na DIN lištu, Category 5E, 1xRJ45/s, osadený
P/N: HN-DIN-C5ES

 • osadený keystone jackom KEJ-C5E-S-TL
 • montovateľný na DIN lištu v domových, bytových a priemyselných elektrických rozvádzačoch (home networking a priemyselný ethernet)


1 Gigabit
1 Gigabit
Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
Cat.5E tienene
Cat.5E tienene
Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
100 Mhz
100 Mhz
Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
HD
HD
Produkt pre vysokohustotné prepojovacie polia (48 portov na 1U)
Patch panel KOMPAKT HD, Category 5E, 24xRJ45/s, 0,5U
P/N: 606058

  • dosahuje hustotu až 48 portov na 1U
  • duálny konektorovací blok 110/LSA


  1 Gigabit
  1 Gigabit
  Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
  Cat.5E tienene
  Cat.5E tienene
  Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
  100 Mhz
  100 Mhz
  Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
  Patch panel KOMPAKT, Category 5E, 24xRJ45/s
  P/N: 606029

  • duálny konektorovací blok 110 / LSA
  • určený pre montáž do 19” rozvádzačov

  1 Gigabit
  1 Gigabit
  Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
  Cat.5E tienene
  Cat.5E tienene
  Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
  100 Mhz
  100 Mhz
  Testovaný v prenosovom pásme do 100 MHz
  Patch panel, Category 5E, 24xRJ45/s, čierny, osadený
  P/N: KEP-C5E-S-TL

  • osadený 24 keystone jackmi KEJ-C5E-S-TL
  • určený pre montáž do 19” rozvádzačov

  1 Gigabit
  1 Gigabit
  Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
  Cat.5E tienene
  Cat.5E tienene
  Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
  125 MHz
  125 MHz
  Testovaný v prenosovom pásme do 125 MHz
  LSOH
  LSOH
  Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
  Patch kábel pre pohyblivé prívody FTP(F/UTP), Category 5E, 125 MHz, 305 m v krabiciach
  P/N: KE300S26-RLX
  • tienený kábel s lankovými vodičmi, spoločné tienenie AL/PET fóliou s príložným lankom z pocínovaných vodičov 
  • umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 1000BASE-T
  1 Gigabit
  1 Gigabit
  Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
  Cat.5E tienene
  Cat.5E tienene
  Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
  300 MHz
  300 MHz
  Testovaný v prenosovom pásme do 300 MHz
  Eca
  Eca

  Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

  Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Category 5E, 300 MHz, Euroclass Eca , 500 m na bubnoch
  P/N: KE300S24-Eca
  • kábel so spoločným tienením AL/PET fóliou a s PVC plášťom   
  • umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 1000BASE-T 
  1 Gigabit
  1 Gigabit
  Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
  Cat.5E tienene
  Cat.5E tienene
  Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
  300 MHz
  300 MHz
  Testovaný v prenosovom pásme do 300 MHz
  Eca
  Eca

  Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

  Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Category 5E, 300 MHz, Euroclass Eca , 305 m v krabiciach
  P/N: KE300S24-Eca-RLX
  • kábel so spoločným tienením AL/PET fóliou a s PVC plášťom   
  • umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 1000BASE-T 
  1 Gigabit
  1 Gigabit
  Prenosová rýchlosť 1Gigabit/s, garantovaná fukčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T
  Cat.5E tienene
  Cat.5E tienene
  Produkt spĺňajúci požiadavky výkonnostnej kategórie Cat.5E
  300 MHz
  300 MHz
  Testovaný v prenosovom pásme do 300 MHz
  Eca
  Eca

  Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 50575: 2015

  LSOH
  LSOH
  Kábel s bezhalogénovým, plameň retardujúcim, nízkodymivým a nekorozívnym plášťom
  Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Category 5E, 300 MHz, LSOH, Euroclass Eca , 500 m na bubnoch
  P/N: KE300S24LSOH-Eca
  • kábel so spoločným tienením AL/PET fóliou a s LSOH bezhalogénovým plášťom 
  • umožňuje montáž RJ45 konektorov priamo na kábel
  Výsledky na stranu 12 24 48
  Produkty
  Komponent
  Variant
  Typ
  Výška
  Šírka
  Hĺbka
  Nosnosť
  Veľkosť
  Výkonnostná kategória
  Tienenie
  Dĺžka patch káblu
  Rozmer podstavy
  Farba
  Konštrukcia kábla
  Počet vlákien
  Pre prostredie
  Počet portov
  Dĺžka ochrany zvarov
  Typ konektora
  Typy konektorov
  Typ
  Plášť
  Konštrukcia
  Počet portov
  Prepäťová ochrana
  Typ
  Sekcia
  Výška (vnútorný rozmer)
  Šírka (vnútorný rozmer)
  Šírka lišty
  Dĺžka kábla
  Variant
  Trieda reakcie na oheň
  OM5
  Category 8
  2018 © All rights reserverd.
  Facebook
  Spýtajte sa nás
  Produkt bol úspešne pridaný
  Potrebujete poradiť? Zatvoriť
  1. Odoslať
   Správa bola úspešne poslaná.
  Spýtajte sa nás Zatvoriť
  1. Odoslať
   Správa bola úspešne poslaná.