Ako zmení novela Vyhlášky MVSR č.94/2004 Z. z. od 1.12.2018 požiadavky na použitie káblov s triedou reakcie na oheň B2ca - s1, d1, a1

21.septembra 2018

KRUGEL EXIM spol. s r.o. je členom
ASOCIÁCIE  PASÍVNEJ POŽIARNEJ OCHRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Novela Vyhlášky MVSR č.94/2004 Z. z. a povinnosť používania káblov s triedou reakcie
na oheň B2ca- s1, d1, a1

Od 1.12.2018 nadobudne platnosť novela Vyhlášky MVSR č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb.

Požiadavky na káble vedené cez požiarne úseky s priestormi uvedenými v STN 92 0203 sa nemenia. Preto pre splnenie minimálnych požiadaviek vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavby aj naďalej ostáva v platnosti:

VŠETKY* káble v káblových rozvodoch, ktoré prechádzajú priestormi uvedenými v tabuľke, musia mať triedu reakcie na oheň B2ca – s1, d1, a1.
* nie len káble pre trvalú dodávku elektrickej energie !!!
Tabuľka: požiadavky na káble vedené cez požiarne úseky s priestorom
2019 © All rights reserverd.
Facebook
Spýtajte sa nás
Produkt bol úspešne pridaný
Potrebujete poradiť? Zatvoriť
  1. Odoslať
    Správa bola úspešne poslaná.
Spýtajte sa nás Zatvoriť
  1. Odoslať
    Správa bola úspešne poslaná.