KELine® Inteligentný systém monitorovania a riadenia fyzickej vrstvy siete

26.mája 2014
 • inteligentný systém monitorovania a riadenia sieťovej infraštruktúry 
 • inovatívna technológia RFID 
 • kompletná dokumentácia prepojov v reálnom čase

Administrátori rozľahlých sietí a dátových centier čelia problémom s neprehľadnou alebo nedostatočnou dokumentáciou zapojených prípojných bodov v štruktúrovanéj kabeláži. Fyzické prepojovanie portov v takýchto prevádzkach je vzhľadom na množstvo prepojov náročný proces, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť chýb a predlžuje dobu odstavenia systému. KELine prichádza s riešením týchto problémov. 
KELine® Intelligent je monitorovací systém, ktorý v reálnom čase monitoruje systémové konfigurácie siete a umožňuje administrátorom riadenie infraštruktúry dátových centier, serverovní a lokálnych sietí. Systém umožňuje plánovanie prepojení, asistovanú inštaláciu prepojovacích káblov, identifikáciu voľných a zapojených portov, identifikáciu neoprávnených prepojení a rozpojení.


Hlavné výhody systému sú:

 • bezkontaktná identifikácia prepojov pomocou inovatívnej technológie RFID 
 • plánovanie a okamžitá dokumentácia prepojení 
 • spätná kompatibilita s už nainštalovnými KELine inštaláciami s použitím pôvodných keystonov
 • kompatibilita s metalickými a optickými prvkami 
 • zvýšená efektivita IT pracovnej sily 
 • zlepšená stabilita systému a zníženie systémových výpadkov

Systém sa skladá z niekoľkých komponentov a to: 

 1. Kontrolná jednotka rozvádzača 
 2. Kontrolná jednotka panelu 
 3. Patch kábel s RFID vysielačom
 4. Monitorovací a riadiaci softvér - riadiaca konzola
 5. Ďaľšie podporné komponenty


1. Kontrolná jednotka rozvádzača (RCU) 

Kontrolná jednotka rozvádzača (RCU), je komunikačné rozhranie medzi kontrolnou jednotkou panelov (PCU) a riadiacej konzoly. RCU prijíma signály z kontrolnej jednotky panela (PCU) a prostredníctvom SNMP protokolu ich odovzdáva riadiacej konzole. Okrem toho RCU napája až 42 PCU zbernicovým káblom. Displej poskytuje vizuálnu kontrolu pri zapájaní patch káblov a informuje o prípadnej chybe. Pre ľahšiu identifikáciu chyby môže byť RCU vybavená dobre viditeľnou svetelnou signalizáciou umiestnenou na vonkajšej stene rozvádzača.

2. Kontrolná jednotka panela (PCU) 

Kontrolné jednotky panelov (PCU) môžu byť integrované do rôznych patch panelov a prepínačov v už existujúcich sieťach. PCU sú prepojené pomocou zbernice a pripojené do kontrolnej jednotky rozvádzača (RCU). Nainštalované PCU nepretržite sledujú všetky porty príslušných patch panelov a switchov. Pri akejkoľvek zmene prepojenia sa generujú správy, ktoré sú okamžite odoslané do kontrolnej jednotky racku a následne do riadiacej konzoly. PCU vizuálne signalizujú požiadavky na prepojenie, zmenu prepojenia a chybové hlásenia pomocou LED diód až do správneho dokončenia takýchto požiadaviek resp. odstránenia závady.

3. Patch kábel s RFID vysielačom

Patch káble sú v súlade s najnovšími normami ISO / IEC 11801 pre všetky výkonnostné kategórie až do Cat.6A. RJ45 konektor so zalievanou priechodkou obsahuje RFID vysielač. Farba plášťa kábla a priechodky konektora RJ45 môže byť zvolená nezávisle zo šiestich základných farieb. Prídavným prvkom je bezpečnostný konektor, ktorý zabraňuje pripojeniu neidentifikovateľných štandardných patch káblov, ktoré nie sú  osadené RFID vysielačom zablokovaním všetkých neosadených RJ45 portov.


2018 © All rights reserverd.
Facebook
Spýtajte sa nás
Produkt bol úspešne pridaný
Potrebujete poradiť? Zatvoriť
 1. Odoslať
  Správa bola úspešne poslaná.
Spýtajte sa nás Zatvoriť
 1. Odoslať
  Správa bola úspešne poslaná.