Optické káble

Podmienky použitia káblov v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

Vzťah medzi prenosovými vlastnosťami a výkonostnými kategóriami káblov

Princípy pre výber optickej kabeláže z hľadiska výkonnosti a prenosových vlastností sú popísané v článku Optická kabeláž a platia pre všetky komponenty: káble, pigtaily, adaptéry a patch káble.  V prípade káblov je potrebné venovať pozornosť tiež výberu ich konštrukcie, ktorá musí vyhovovať prevádzkovým, ale aj inštalačným podmienkam. Prvotnú orientáciu medzi rôznymi konštrukčnými prevedeniami poskytujú piktogramy súvisiace s najdôležitejšími výberovými kritériami:


kábel určený do vnútorného prostredia vyhovujúci všetkým požiarno-bezpečnostným predpisom, zároveň vhodný aj do vonkajšieho prostredia z hľadiska teplotného rozsahu, odolnosti voči vlhkosti, vode a UV žiareniu 


kábel určený do vonkajšieho prostredia z hľadiska teplotného rozsahu, odolnosti voči vlhkosti, vode a UV žiareniu 


bezhalogénový kábel určený pre priestory s vyššou koncentráciou osôb a priestory s dôležitými elektronickými zariadeniami


kábel s pancierom vhodný pre pokládku do zeme, káblových kanálov a na káblové mosty bez potreby dodatočnej ochrany a určený najmä do ťažkého priemyselného prostredia so zvýšeným rizikom mechanického poškodenia


kábel s čiastočnou ochranou voči hlodavcom 


kábel s najvyšším stupňom ochrany voči hlodavcom    


kábel s triedou reakcie na oheň Euroclass vyznačenou v piktograme 


ohňovzdorný kábel s garantovanou funkčnosťou počas horenia po dobu vyznačenú v piktograme 


Na optické kabeláže vybudované  z KELine® komponentov je poskytovaná záruka v dĺžke 25 rokov. Pre koncového užívateľa záruku sprostredkujú firmy autorizované ako “KELine® inštalatér” a “KELine® projektant”.

2018 © All rights reserverd.
Facebook
Spýtajte sa nás
Produkt bol úspešne pridaný
Potrebujete poradiť? Zatvoriť
  1. Odoslať
    Správa bola úspešne poslaná.
Spýtajte sa nás Zatvoriť
  1. Odoslať
    Správa bola úspešne poslaná.