Certifikačné meracie prístroje

Strategické partnerstvo KELine® & Ideal Industries®  & Fluke®

Certifikačné meracie prístroje LanTEK® a Fluke® sú štandardne dodávané s firmware obsahujúcim  databanku inštalačných káblov KELine®. Výberom typového označenia kábla merací prístroj automaticky nastaví jeho parametre (NVP) a následne ich zobrazuje aj v meracích protokoloch. Znižuje sa tak pravdepodobnosť omylov a zjednoduší sa spracovanie certifikačných protokolov.Prístroje slúžia na certifikáciu inštalovanej kabeláže. Overujú kvalitu inštalačných prác a odhaľujú chyby zapríčinené nedodržaním inštalačných postupov. Nenahrádzajú však certifikáciu použitých komponentov. Táto musí byť zrealizovaná v špeciálnych testovacích laboratóriách.


Certifikáty

Všetky meracie prístroje LanTEK® a Fluke® sú certifikované  v medzinárodných nezávislých laboratóriách ETL  v zmysle IEC 61935-1 (2.vydanie) 


Ako postupovať pri certifikovaní inštalovanej kabeláže

Ak ide o ucelený systém Cat.6A/ClassEA, musí sa vždy merať ako  kanál (“Channel“) pri použití patch káblov z daného systému. V prípade kabeláží realizovaných na interoperabilných komponentoch Cat.6A/Cat.6A máme na výber z dvoch možností, a to  merať ako kanál ( postup ako v prípade systému Cat.6A/ClassEA ) alebo merať  ako pevnú linku ( Permanent Link )  . Druhá možnosť má hlavnú výhodu v tom, že v čase realizácie rozvodov nemusí byť definovaný konkrétny typ patch káblov, ani ich dodávateľ  (čo vo väčšine prípadov sa ani nedá zabezpečiť).  Výkonnostná kategória Cat.6A/Cat.6A je totiž garantovaná pre všetky patch káble Cat.6A/Cat.6A, a to bez potreby akéhokoľvek dodatočného overovania alebo meraní. 

Všetky meracie prístroje uvádzajú okrem medzinárodnej normy aj  národnú normu TIA/EIA platnú pre USA. Táto v princípe vychádza z netienených riešení a preto  požiadavky na prenosové charakteristiky komponentov a systémov sú nižšie. Preto pri certifikačnom meraní inštalovanej kabeláže je potrebné na testeroch zvoliť vždy medzinárodnú normu  ISO/IEC 11801 (ako je to uvedené v tabuľke). Výnimku tvoria : 

  • inštalácie realizované v USA
  • inštalácie realizované v krajine, ktorej národná norma vychádza z TIA/EIA-568
  • inštalácie v sídle, v pobočke alebo dcérskej spoločnosti US firmy na území iného štátu  

V tabuľke sú uvedené potrebné nastavenia pre certifikačné meranie inštalovanej kabeláže testermi 

LanTEK®

Typ kabeláže Typ testu Certifikácia podľa medzinárodnej normy Americká norma (informatívne)
Ucelený systém Cat.6A/ClassEA Channel ISO Ea 500 STP Chan Cat 6A STP Chan 
Inštalácia na komponentoch Cat.6A/Cat.6A Channel ISO Ea 500 STP Chan Cat 6A STP Chan 
Inštalácia na komponentoch Cat.6A/Cat.6A Permanent link ISO Ea PL2 (3) STP Perm  Cat 6A STP Perm 

Fluke®

Typ kabeláže Typ testu Certifikácia podľa medzinárodnej normy Americká norma (informatívne)
Ucelený systém Cat.6A/ClassEA Channel ISO11801 Channel Class Ea TIA Cat.6A Channel
Inštalácia na komponentoch Cat.6A/Cat.6A Channel ISO11801 Channel Class Ea
TIA Cat.6A Channel
Inštalácia na komponentoch Cat.6A/Cat.6A Permanent link ISO11801 PL2 Class Ea
ISO11801 PL3 Class Ea
TIA Cat.6A Perm.Link


2018 © All rights reserverd.
Facebook
Spýtajte sa nás
Produkt bol úspešne pridaný
Potrebujete poradiť? Zatvoriť
  1. Odoslať
    Správa bola úspešne poslaná.
Spýtajte sa nás Zatvoriť
  1. Odoslať
    Správa bola úspešne poslaná.