Cat. 5E komponenty netienené

  • umožňujú prenosovú rýchlosť 1 Gigabit/s, garantujú funkčnosť všetkých štandardizovaných protokolov vrátane 1000BASE-T a poskytujú šírku prenosového pásma 100 MHz 
  • inštalujú sa už viac ako 15 rokov a od roku 2002 predstavujú minimálny štandard definovaný normami 
  • požiadavky 1000BASE-T na šírku prenosového pásma spĺňajú s viac ako 20 %-nou bezpečnostnou rezervou 
  • zostávajú naďalej vhodným a perspektívnym riešením pre firmy s nižšími nárokmi na množstvo prenášaných dát

Definície a vlastnosti 

Cat.5E komponent je produkt, ktorý spĺňa požiadavky na výkonnostnú kategóriu Cat.5E v zmysle medzinárodnej normy ISO/IEC 11801:2011(Ed. 2.2). Kabeláž vybudovaná z týchto komponentov nie je chránená tienením voči elektromagnetickému rušeniu. V porovnaní s tieneným riešením si vyžaduje až päťnásobne väčšie odstupy pri súbehu so silovými vodičmi.    

Záruky 

Na kabeláže vybudované z KELine® Cat.5E komponentov je poskytovaná záruka v dĺžke 25 rokov.  Pre koncového užívateľa záruku sprostredkujú firmy autorizované ako “KELine® inštalatér” a “KELine® projektant”.


2019 © All rights reserverd.
Facebook
Spýtajte sa nás
Produkt bol úspešne pridaný
Potrebujete poradiť? Zatvoriť
  1. Odoslať
    Správa bola úspešne poslaná.
Spýtajte sa nás Zatvoriť
  1. Odoslať
    Správa bola úspešne poslaná.